У Студентском одмаралишту „Радојка Лакић“ на Авали је у петак, 15. децембра 2017. године организован семинар за председнике синдикалих организација из Београда, у оквиру пројекта „Јачање регионалних капацитета Синдиката образовања Србије“. У раду семинара учествовало је тридесеторо представника, који су се упознали са актуалним питањима у образовању и синдикалном раду, најновијим законским решењима која се односе на положај запослених у образовању, а део семинара био је посвећен јачању тимског рада и унапређењу вештина комуникације. Бројна питања и дисусије показале су заинтересованост учесника за теме о којима је било речи, а посебно је изражена потреба чешћег окупљања и размене искустава.

IMG c0f271b26d7ce7ff06de0e91a5ecac16 V

О програму рада за наредну годину и питањима којима ће се бавити Градски одбор говорио је председник ГО Зоран Ивковић, који је истакао потребу интензивирања рада у синдикалним организацијама и већег учешћа у активностима које предузима наш синдикат.

IMG a4f7edf75f17fbd44684cc1b1f679f8f V

Ово је била прилика и да се Градски одбор Синдиката образовања Београда захвали на досадашњем раду дугододишњој синдикалној активисткињи Радмили Лазић – Живанић, педагогу у Основној школи „Сима Марковић“ из Барајева, која је отишла у заслужену пензију.

IMG 544f79d0fec5c5003790a56490e64302 V