Синдикату образовања Србије је само предочена идеја о рационализацији мрежа у Београду.

Према нашим сазнањима, на целој територији Р. Србије, градским и општинским већима, дат је задатак да се према плану њихових потреба уради мрежа школа.

Сматрамо да се овој замисли мора озбиљно приступити јер је школа специфичан етос са организацијом, структуром и ентузијазмом запослених који раде са младим људима!

Тренутно, наилазимо на проблеме који се огледа у интеграцији две средње стручне школе у Београду и то Техничке школе Железник и Машинске школе „Радоје Дакић“ из Раковице.

Уочено су следећи:

Проблеми:

  1. Неадекватног информисања органа управе школа и запослених у овим школама од стане градских челника и надлежних из МПНТР-а ,
  2. Непојашњења запосленима, ђацима и родитељима о динамици и последицама спајања тих школа.

TS Zeleznik 3 III 2017

У ТШ Железник 3. марта 2017. године (проширени родитељски састанак са учешћем нашег руководства)

И питања:

  1. Потенцијалних „технолошких вишкова“ , њиховом даљом судбином, уз непуно радно ангажовање већ запослених у обе школе,
  2. Да ли ће овим потезом доћи до дисперзије ђака из Железника по другим београдским школама .

Сходно свему, Синдикат образовања Србије активно ради на томе да се дође до квалитетног заједничког (раз)решења уочених проблема.

мр Валентина Илић,

Председница Синдиката образовања Србије