Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
– Директору –

 

Поводом одлуке Народне скупштине о укидању ванредног стања („Службени гласник РС“, број 65/20) која је ступила на снагу 6. маја 2020. године, у циљу регуларног поступања школа у поступцима објављених конкурса за избор запослених у установама образовања и васпитања, а који услед проглашења ванредног стања на територији Републике Србије нису окончани, достављамо следеће инструкције:

  1. Сви конкурси који су започети пре доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Службени гласник РС“ број 29/20) која је ступила на снагу 15. марта 2020. године настављају се тамо где су прекинути, у моменту проглашења ванредног стања.
  2. У вези са конкурсима који су објављени непосредно пре проглашења ванредног стања или у току ванредног стања, који су прекинути пре истека рока који је предвиђен за пријаву кандидата, такође се настављају и то на следећи начин:
  • Рок за пријаву кандидата на објављени конкурс продужава се 30 дана од дана престанка ванредног стања, односно до 6. јуна 2020. године, а у складу са Уредбом о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања („Службени гласник РС“, бр. 41/20 и 43/20) о чему су установе обавезне да у што краћем року обавесте јавност, односно сва заинтересована лица и то на начин на који је објављен конкурс.
  • У тексту поменутог обавештења, школе ће поред објављивања информације о броју преосталих дана за пријаву на конкурс, обавезно навести тачан датум када истиче рок за пријаву на конкурс.

 

Министар
Младен шарћевић

ПРЕУЗМИТЕ ДОКУМЕНТ